?

Log in

No account? Create an account
Tu me manques. [entries|friends|calendar]
Carree

[ website | InSomNia ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[30 Apr 2004|01:28pm]

Aangezien ik eindelijk doorheb dat je voor een nieuwe Lj geen code meer nodig hebt, ben ik eindelijk van deze lelijke naam afgestapt en veranderd naar carree, de naam die ik altijd wilde, maar vroeger bezet was.
Voeg me daar maar toe, of niet, je ziet wel ...

Groetjes
Thomas
x
14 comments|post comment

[28 Apr 2004|10:21am]
Ok, net nieuws gehad, ik heb dus wel degelijk klierkoorts
Maar het rare is: ik voel me vandaag stukken beter, ik heb gewoon nog een grote verkoudhied, maar dat is alles.
Geen hoofdpijn meer, geen koorts, geen keelpijn (!)

Ik snap het niet
Ik heb van iedereen, maar dan ook van iedereen gehoord dat het weken aansleept, en ik heb er maar enkele dagen last van gehad.
Ik mag zelfs binnenkort naar school ...

Ik snap het allemaal niet meer..
Ben ik nu zo raar of ...
78 comments|post comment

[28 Apr 2004|09:55am]
KOMAAN MENSEN! KNUFFELEN! :D
*HUGS* TOTAL!
give thomasbe more *HUGS*

Get hugs of your own
8 comments|post comment

[26 Apr 2004|11:32am]
Deze ochtend een bezoekje gebracht naar de dokter.
En er is een grote kans dat ik waarschijnlijk de kusjesziekte/klierkoorts heb ..
Heeft er iemand ervaring met deze ziekte?
Want ik maak me best wel zorgen ...
56 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]